โรงงานให้เช่า

ข้อควรรู้ก่อนพิจารณาเลือกโรงงานให้เช่า

ก่อนที่จะเลือกเช่าโรงงานใด ๆ คงจะไม่ดีหากคุณจะตกลงเซ็นสัญญาไปก่อนโดยที่ไม่คิดให้ถี่ถ้วนดีเสียก่อน แต่หลายคนก็ไม่รู้ว่าจะต้องมีหลักเกณฑ์อะไรในการทำข้อตกลงก่อนที่จะเลือกโรงงานให้เช่าบ้าง จนทำให้คุณเสียเปรียบโดยไม่รู้ตัว วันนี้เราเลยได้รวบรวมข้อพิจารณาที่คุณต้องทราบก่อนที่จะตกลงเช่า โดยมีเนื้อหาดังนี้

1. ตั้งใจอ่านสัญญา

คุณต้องอ่านสัญญาให้ครบทุกหน้าอย่างตั้งใจ สัญญาบางข้ออาจจะยากที่จะเข้าใจในการอ่านรอบเดียว ดังนั้นให้อ่านทบทวนจนกว่าจะแน่ใจ หากมีข้อตกลงไหนที่คุณรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมหรือเสียเปรียบจนไป ให้คุณทำข้อตกลงใหม่กับผู้ให้เช่าให้เสร็จเสียก่อนค่อยเริ่มเซ็นชื่อ อย่าหลงเชื่อหากผู้ให้เช่าบอกว่าเซ็นไปก่อนเดี๋ยวมาแก้ทีหลัง เพราะส่วนมากสัญญาเหล่านั้นจะไม่ได้รับการแก้ไข เพราะถือว่าหากเซ็นยินยอมก็หมายความว่าสัญญาเสร็จสมบูรณ์แล้วนั่นเอง

2. ภาษีต่าง ๆ

การจ่ายภาษีต่าง ๆ จะต้องจ่ายอย่างครบถ้วน โดยสำหรับโรงงานผู้เช่าจะต้องจ่ายค่าภาษีประมาณ 3-4 อย่าง ดังนั้นต้องตกลงกับผู้ให้เช่าให้ดีว่าฝ่ายไหนจะจ่ายภาษีอะไรบ้าง

3. ตรวจสอบความเป็นเจ้าของทรัพย์

อย่าลืมตรวจสอบว่าผู้ให้เช่าโรงงานให้เช่าเป็นคนเดียวกันกับเจ้าของทรัพย์ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาต่าง ๆ ที่อาจตามมาภายหลัง โดยเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของทรัพย์ควรแนบมากับหนังสือสัญญาด้วย

4. กฎระเบียบ

แต่ละโรงงานมีกฎระเบียบที่ต่างกันไป ดังนั้นอย่าลืมตรวจสอบให้แน่ใจ ตัวอย่างเช่น โรงงานให้เช่าบางแห่งกำหนดความดังของการใช้เสียงเอาไว้ หากโรงงานของคุณมีเสียงดังเกินกำหนดก็อาจถูกบอกเลิกสัญญากลางคันได้ จึงต้องอ่านกฎระเบียบให้เรียบร้อยและทำให้แน่ใจว่าคุณสามารถทำตามกฎเหล่านั้นได้

5. ตรวจสภาพโรงงานให้เช่า

เป็นเรื่องไม่ยากที่จะขอตรวจสอบโรงงานก่อนที่จะตกลงเช่าโรงงาน เพราะว่าบางอย่างอาจไม่มีตามที่ระบุไว้ในสัญญาและอาจทำให้คุณเสียเปรียบทีหลัง เช่น ในสัญญาระบุว่ามีอุปกรณ์บางอย่างแต่ในโรงงานจริงไม่มี เมื่อครบกำหนดครบสัญญาคุณอาจจะถูกเรียกเก็บค่าปรับในส่วนของอุปกรณ์ที่หายไป ทั้งที่ไม่ได้มีสิ่งนี้อยู่ตั้งแต่แรกแล้ว ส่วนมากจะเกิดกรณีนี้ขึ้นกับผู้ให้เช่าที่ใช้สัญญาสำเร็จรูป

6. ติดอากรแสตมป์

อย่าลืมติดอากรแสตมป์เพื่อให้สัญญาเสร็จสมบูรณ์และมีผลทางกฎหมาย โดยมีอัตราภาษีส่วนนี้อยู่ที่ร้อยละ 0.1 ตลอดสัญญาเช่า

7. ตรวจสอบประกันต่าง ๆ ของโรงงานให้เช่า

ทุกการสร้างโรงงานจะต้องมีประกันภัยสำหรับสินค้าหรือโกดัง ตรวจสอบให้แน่ชัดว่าในส่วนนี้ ผู้ให้เช่าหรือผู้เช่าจะเป็นผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย