เว็บสั่งของจากจีน

แนะวิธีรับมือกับโควิด 19 ที่เว็บสั่งของจากจีนไม่เคยรู้

ในยุคแห่งโควิด 19 แบบนี้ บทความนี้เราจึงอยากมาแนะนำวิธีรับมือกับโควิด 19 ที่เว็บสั่งของจากจีนไม่เคยรู้กัน ว่าการรับมือกับโควิด 19 ที่เว็บสั่งของจากจีนไม่เคยรู้นั้นมีวิธีการใดที่น่าสนใจกันบ้าง ว่าแล้วก็อย่ามัวเสียเวลา เราไปหาคำตอบนั้นพร้อมๆ กันเลย

แนะวิธีรับมือกับโควิด 19 ที่เว็บสั่งของจากจีนไม่เคยรู้

  • วิธีรับมือกับโควิด 19 ที่เว็บสั่งของจากจีนไม่เคยรู้ คือ เน้นการขายออนไลน์และเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า จากตัวอย่างของจีนพบว่า 80% ของผู้บริโภคหันมาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น โดยเฉพาะในแพลตฟอร์ม JD.com มีรายงานว่าการระบาดของ Covid-19 ส่งผลให้ยอดขายสินค้าอุปโภคบริโภคบนช่องทางออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด ดังนั้น ผู้ประกอบการที่โดยปกติไม่ได้มีช่องทางการขายผ่านช่องทางออนไลน์อาจต้องเริ่มหาลู่ทางในการขายสินค้าออนไลน์มากขึ้น ส่วนผู้ที่ขายสินค้าออนไลน์อยู่แล้ว อาจต้องเตรียมรับมือกับการเพิ่มขึ้นของยอดขายอย่างฉับพลัน โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าจำเป็น รวมทั้งทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์หรือนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสร้างประสบการณ์การช็อปปิ้งและ Engagement ให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้า เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
  • วิธีรับมือกับโควิด 19 ที่เว็บสั่งของจากจีนไม่เคยรู้ คือ ความปลอดภัยของผู้บริโภคและพนักงาน เน้นการปรับปรุงการบริการให้เหมาะกับสถานการณ์ เพื่อแสดงออกถึงความเอาใจใส่และห่วงใยต่อทั้งผู้บริโภคและพนักงาน โดยอาจปรับเวลาทำการของร้านค้า การจัดให้เว้นระยะห่างทางสังคม รวมถึงให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เป็นต้น เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อ รวมทั้งเพิ่มความเชื่อมั่นและความประทับใจจากผู้บริโภค
  • วิธีรับมือกับโควิด 19 ที่เว็บสั่งของจากจีนไม่เคยรู้ คือ เตรียมความพร้อมให้บริการหลังสถานการณ์คลี่คลาย ผู้ประกอบการควรเตรียมความพร้อมด้านการสต็อกสินค้าและ Supply Chain เพื่อตอบสนองความต้องการที่จะกลับมาฟื้นตัวภายหลังวิกฤต นอกจากนี้ ในกลุ่มของศูนย์การค้าหรือร้านค้าปลีกรายใหญ่อาจใช้โอกาสที่มีผู้เข้าใช้บริการน้อยในช่วงนี้ ปรับปรุงพื้นที่เพื่อรองรับการกลับเข้ามาใช้บริการของลูกค้าได้ตามปกติ

และวิธีรับมือกับโควิด 19 ที่เว็บสั่งของจากจีนไม่เคยรู้ ข้อสุดท้าย คือ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินค้าและโลจิสติกส์ จากผลสำรวจของ Nielsen พบว่าปัญหาสินค้าคงคลังไม่เพียงพอ มาจากการบริหารจัดการด้าน Supply Chain และกำลังในการจัดส่งสินค้าขาดแคลน ซึ่งเป็นปัญหาหลักของผู้ประกอบการค้าปลีกในช่วง Covid-19 นั่นเอง